HAMMOU LA7RAYMI

حمو لحرايمي هي شخصية أسطورية قديمة كانت له الكثير من القصص 
و كان يتميز بشيء من حدة الذكاء و الفطنة و الشطارة و كان يضرب به المثل في الحيل 
و خاصة حيله الخطيرة التي كان دائما يتغلب بها على الغولة ثامزا حينما تهدده
و لا زالت هذه التسمية تطلق و يضرب بها المثل في الأمثال الريفية في الحيل

hammou lahRaymi:

 d'ijn chakhSiyya khayaliya dja qqan zzays thihouja itmyyaz s thighith d RafHamth d RachDath
 ghas aTTas n tihouja ig Ralla thamZa! lakin Ravda itghllab khas li2annaho yighith kta zzays!
 chakhSiyya ya thaniti dja taggen zzays thihouja di qadim zzaman di attas imouchan zi aRRif ou ghas ijn cha3biyya wasi3a di thaqafa thaqdint n'aRRif ! ou 3ad Roukh tichen zzays el-mathal khmi tiRi cha n'ijjen days thahRaymcht! lakin chakhSiyya khayaliya waHa wadji cha s ttidet amch dja tghiRn ihnjeRn imZyanen